De Panewippchen 4/1995

D’Texter an dësem Panewippchen entspriechen net der neier lëtzebuerger Rechtschreiwung

– Programm Panda.Club
– D’Zebra
– D’Sprooch vun de Päerd
– E Päerd sou grouss wéi e Fuuss
– Dem Gaston seng Säit
– Déck Loft am Bësch
– Kniwwelsäiten: Eng Kamellendous, de Chrëschtbeemchen emol anescht rëschten, Kadospobeier selwer maachen, Pochoirsmusteren fir originell Tuten.
– D’Wantergréng
– Die Mongolen
– D’Schaffpäerd
– D’Päerd a seng Famill
– Invasioun zu Lëtzebuerg. D’Poufanken
– Newssäit
– E Stéck Geschicht um Réck vun de Päerd

Panewippchen |