De Panewippchen 3/1997

D’Texter an dësem Panewippchen entspriechen net der neier lëtzebuerger Rechtschreiwung

– D’Blattschneiderameisen
– Champignonszuucht
– Kniwwelsäiten: Schnoffelspill, Eng Ziichterei, Hittspill, E Champignon modelléieren, E Sporebild
– Schwaarzen Diamant: d’Trüffel
– Fousspilz & Co
– Wat ass e Champignon?
– Verhexte Champignonen
– Holzfriesser a Wuerzelchampignonen
– Killerchampignonen
– Schëmmelpilz an Hief
– Steinpilzzopp a Champignonspizza kachen
– Mir stellen eis vir: Wisechampignon, Gringe Mäerder, Pfifferling a Schopftintling

Panewippchen |