De Panewippchen 4/1998

D’Texter an dësem Panewippchen entspriechen net der neier lëtzebuerger Rechtschreiwung

Inhalt PW 4/1998 – Äiskal

– Das Rentier, ein Hirsch aus der Kälte
– Wat ass Äis?
– Kniwwelsäiten: Äisexperimenter, Temperaturen, Kadospobeier aus Planzeblieder an aus Batikpabeier, Rätsel: Setz déi richteg Wierder an
– Geschicht: Dem Wal säin Otem a säi brennend Häerz
– Äisvull
– Weihnachtsstär
– Naturfaser
– Äisbier
– Fairen Handel, wat ass dat?

Panewippchen |