De Panewippchen 2/2002

An dësem Panewippchen fënns du:

– Eis Schanken
– Kniwwelsäiten: eng Schank wéi Gummi, eng Schank preparéieren, Eilekatz ënnersichen, Experiment: wéi eng Schank ass méi stabil?, Experiment: ouni Gelenker…, eng Glace selwer man
– De Schankemännchen
– Gelenker
– Schankebriecher
– Evolutioun Mënsch
– Schanke vun den Déieren
– Crocodile Mike an de Wombat

Download als PDF

Panewippchen |