Buchtipp

“Der Kinder Brockhaus. Experimente. Den Naturwissenschaften auf der Spur” vum Joachim Hecker. De Joachim war 2009 um Science Festival zu Lëtzebuerg mat enger flotter Show.

192 Säite voller spannend Experimenter fir Kanner vun 8 Joer un.

ISBN: 978-3-577-07332-5, ET: September 2010

News |