Panewippchen 2/2014

An dësem Panewippchen fënns du déi hei Artikelen:

  • Meeschter am Klapperen. E Comic iwwert de Wäisse Storch
  • Mäin éischten Herbarium vun der Naturverwaltung
  • Ee Joer am Liewe vun de Fliedermais
  • Kniwwelsäiten: Eng To do Lëscht fir an der Vakanz, mat lauter Iddien fir ze bastelen, ze kachen, ze spillen, …
  • Smoothie – de Summerhit.
  • D’Krevett.
  • E schwaarze Mann am Bësch … De Beruff vum Holzköhler.
  • D’Onk, e bombastescht, klengt Déierchen.
  • D’Giganten aus der Ënnerwelt, d’Mais, déi am Buedem liewen.
  • Quiselen zu Lëtzebuerg.

Download als PDF

Panewippchen |