Panewippchen 3/2014

An dësem Panewippchen fënns du déi hei Artikelen:

– Fluchshow. E Comic iwwert d’Spréif.
– Kannerstuff am Buedem. Vill Insekten notzen de Schutz vum Buedem fir hir Larven opwuessen ze loossen.
– Kniwwelsäiten: E Schlaangebrout baken, Päiperleke falen, Hierschtpäiperleken.
– Op der Fouer. Angscht, déi Spaass mécht: D’Spiller op der Fouer.
– Menüskaart Bësch. Eng helle Wull Friichten, mat deene sech d’Bëschbewunner am Hierscht de Ränzelche vollstoppen.
– Eis Haut ënnert der Lupp. Plogeeschter vun der Haut.
– Päiperleken op der Rull.
– De Science Club zu Lofer an Eisträich.

 

Download als PDF

Panewippchen |